Vodka "Stolychnaya"

< Prev Next >
Vodka "Stolychnaya"<br />
From "The machine to live in" series. Miami, 2009
Vodka "Stolychnaya"
From "The machine to live in" series. Miami, 2009